Support Online

Mr Đức
0903 65 66 72
Ms Thùy Dương
0976651032

Visitors Counter

Today
2197
This week
31459
All
5047321
We have 80 guests online
Today : 9/23/2023

Search for Products

Tìm kiếm

Hot Products

Weight CUB
Mã : CUB II(1.5kg, 3kg, 6kg, 15kg)
NPP : METTLER TOLEDO - THỤY SỸ
Weight CUB
Mã : CUB I ( 1.5kg, 3kg, 7.5kg, 15kg)
NPP : METTLER TOLEDO - THỤY SỸ
Analyzer
Mã : FIWE6
NPP : VELP - Ý
THIẾT BỊ ĐO BOD TỰ ĐỘNG
Mã : BOD -700 -C42NB
NPP : LABOTEC NHẬT
Ohaus PA64 Analytical Scale
Mã : AV64
NPP : OHAUS - Mỹ
Microscope - 2 eyes
Mã : G-302
NPP : OPTIMA - MỸ
Electrical conductivity measurement machine
Mã : #S30-K (S30 SevenEasy Conductivity)
NPP : METTLER TOLEDO - THỤY SỸ
Hand-held waterproof thermometer
Mã : #HI935005
NPP : HANNA - Ý
Viscosity measuring device (Analog)
Mã : #LVT
NPP : BROOKFIELD - MỸ
Máy Lọc Nước PURELAB flex (Anh)
Mã : #PURELAB Flex 1
NPP : ELGA (Anh)
Drying air natural convection
Mã : #Ecocell 55, cat.no.MC000683
NPP : MMM - Đức
Máy Lọc Nước PURELAB flex - Anh
Mã : #PURELAB Flex 2
NPP : ELGA (Anh)
Viscosity measuring device (Digital)
Mã : #LVDV-E
NPP : BROOKFIELD - MỸ
Cân PHÂN TÍCH 2 SỐ LẺ
Mã : #PA 2102
NPP : OHAUS - Mỹ
Máy Lọc Nước PURELAB flex (Anh)
Mã : #PURELAB Flex 1 with purification pack
NPP : ELGA (Anh)
MÁY ĐO ĐỘ NHỚT ĐIỆN TỬ
Mã : #VIS - 8
NPP : MRC - ISRAEL
HỆ THỐNG PHÂN TÍCH NƯỚC UỐNG TỰ ĐỘNG
Mã :
NPP : LABOTEC NHẬT
Furnace insulation
Mã : #WNB 14
NPP : MEMMERT - ĐỨC
Cân PHÂN TÍCH 4 SỐ LẺ
Mã : #PA 214
NPP : OHAUS - Mỹ
MÁY ĐỌC ELISA
Mã : #UT-2100C
NPP : MRC - ISRAEL
Dry block heating system
Mã : #QBD2
NPP : GRANT - ANH
Analysis weight with three odd decimals
Mã : #PA 213
NPP : OHAUS - Mỹ
THIẾT BỊ ĐO LƯỢNG KALI PERMANGANAT TIÊU THỤ TỰ ĐỘNG
Mã : #KM-2000
NPP : LABOTEC NHẬT
Location bacteria machine
Mã : # Scan 100
NPP : Interscience - PHÁP

partner

Gia Nong Co., Ltd.
Copyright © 2011. Bản quyền thuộc về Gia Nông
Design by Green Apple
Gia Nong Co., Ltd.
Add: 233/15 Ly Thuong Kiet, Ward 15, District 11, HCMC, VN
Tel : (08) 3868 5200 (3lines) - Fax : (08) 3868 5203
Email : info@gianong.com.vn
Web: http://www.qianong.com.vn